Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Flevoziekenhuis - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 458.347 m3 1,88 kg CO₂ / m3 864 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 864 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.847.192 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4.919 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 6.946 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 250 ton CO₂
Subtotaal 5.169 ton CO₂
CO₂-uitstoot 6.032 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 45.138 m3 0,298 kg CO₂ / m3 13,5 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 677 VE 29,5 kg CO₂ / VE 20,0 ton CO₂
Subtotaal 33,4 ton CO₂