Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DWT Installatiegroep B.V. - DWTG b.v. - 2018 1ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 12.648 m3 1,89 kg CO₂ / m3 23,9 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 5,00 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,0220 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 5,25 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,00907 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 11.470 liter 2,88 kg CO₂ / liter 33,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 65.127 liter 3,31 kg CO₂ / liter 216 ton CO₂
Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter 0,345 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 40,0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0,0719 ton CO₂
Subtotaal 273 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 51.849 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 33,7 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 73,0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -0,0474 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 1.808 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1,17 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 117.773 km 0,220 kg CO₂ / km 25,9 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 60,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 333 ton CO₂