Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DWT Installatiegroep B.V. - DWTG b.v. - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 23.130 m3 2,09 kg CO₂ / m3 48,2 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 10,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,0440 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 10,0 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,0173 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 50.606 liter 2,78 kg CO₂ / liter 141 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.940 liter 3,26 kg CO₂ / liter 16,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 324 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,902 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 150.604 liter 3,26 kg CO₂ / liter 491 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 60,0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0,108 ton CO₂
Subtotaal 698 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 113.894 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 50.477 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 201.981 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 106 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 1.631 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 136.975 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -71,6 ton CO₂
Subtotaal 34,0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 334.677 km 0,193 kg CO₂ / km 64,6 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 64,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 796 ton CO₂