Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DWT Installatiegroep B.V. - DWTG b.v. - 2022 1ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 13.000 m3 2,09 kg CO₂ / m3 27,1 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 5,00 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,0220 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 5,00 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,00864 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 25.303 liter 2,78 kg CO₂ / liter 70,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.470 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,06 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 162 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,451 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 75.302 liter 3,26 kg CO₂ / liter 246 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 30,0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0,0539 ton CO₂
Subtotaal 352 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 63.076 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 30.683 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 81.855 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 42,8 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 816 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 9.961 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -5,21 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 43.039 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -22,5 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 4.500 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 1,92 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 167.339 km 0,193 kg CO₂ / km 32,3 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 49,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 401 ton CO₂