Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Dimence Groep - Westerdok - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 46.576 m3 1,89 kg CO₂ / m3 88,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.104 liter 2,88 kg CO₂ / liter 6,07 ton CO₂
Subtotaal 94,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 963.875 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 626 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 963.875 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 372.499 km 0,220 kg CO₂ / km 81,8 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 20.153 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,726 ton CO₂
Subtotaal 708 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 802 ton CO₂