Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Dimence Groep - Westerdok - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 46.683 m3 1,88 kg CO₂ / m3 88,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.087 liter 2,78 kg CO₂ / liter 5,81 ton CO₂
Subtotaal 93,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 44.907 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -25,0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 990.100 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 550 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 990.100 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 263.636 km 0,195 kg CO₂ / km 51,4 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 6.958 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,250 ton CO₂
Subtotaal 577 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 671 ton CO₂