Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Dimence Groep - Westerdok - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 38.878 m3 1,89 kg CO₂ / m3 73,5 ton CO₂
Subtotaal 73,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 984.106 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 639 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 984.106 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 362.708 km 0,220 kg CO₂ / km 79,7 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 16.989 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,612 ton CO₂
Subtotaal 719 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 792 ton CO₂