Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Zeist - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 3.013.410 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.956 ton CO₂
Subtotaal 1.956 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 653.670 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.235 ton CO₂
Subtotaal 1.235 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 13.784 m3 0,298 kg CO₂ / m3 4,11 ton CO₂
Afvalwater 140 VE 29,5 kg CO₂ / VE 4,11 ton CO₂
Subtotaal 8,22 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 176.590 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 6,36 ton CO₂
Fiets en lopen 478.403 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets 29.542 km 0,0528 kg CO₂ / km 1,56 ton CO₂
Elektrische fiets 149.473 km 0,00600 kg CO₂ / km 0,897 ton CO₂
Personenwagen 778.452 km 0,220 kg CO₂ / km 171 ton CO₂
Subtotaal 180 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.379 ton CO₂