Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Zeist - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.249 m3 / fte 1,88 kg CO₂ / m3 4,24 ton CO₂ / fte
Sevofluraan Emissies 0,313 250 ml flesje / fte 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 0,0152 ton CO₂ / fte
Subtotaal 4,25 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.549 kWh / fte 0,556 kg CO₂ / kWh 5,87 ton CO₂ / fte
Subtotaal 5,87 ton CO₂ / fte
CO₂-uitstoot 10,1 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 38,4 m3 / fte 0,298 kg CO₂ / m3 0,0115 ton CO₂ / fte
Afvalwater Water & afvalwater 38,4 m3 (0,015 VE/m3) / fte 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 0,0170 ton CO₂ / fte
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 722 personenkm / fte 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,0260 ton CO₂ / fte
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.956 km / fte 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂ / fte
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 121 km / fte 0,0528 kg CO₂ / km 0,00638 ton CO₂ / fte
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 611 km / fte 0,00600 kg CO₂ / km 0,00367 ton CO₂ / fte
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 3.182 km / fte 0,195 kg CO₂ / km 0,621 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,685 ton CO₂ / fte