Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Zeist - 2018

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 3.213.124 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 2.085 ton CO₂
Subtotaal 2.085 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 614.639 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.162 ton CO₂
Subtotaal 1.162 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 29.632 m3 0,298 kg CO₂ / m3 8,83 ton CO₂
Afvalwater 29.632 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 20,1 ton CO₂
Subtotaal 28,9 ton CO₂
Emissies
Koudemiddel - R134a 2,00 kg 1.430 kg CO₂ / kg 2,86 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 2,86 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 37.902 km 0,220 kg CO₂ / km 8,32 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) 34.803 km 0,291 kg CO₂ / km 10,1 ton CO₂
Subtotaal 18,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.297 ton CO₂