Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Utrecht - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (15% rend.) Elektriciteit 5,87 liter diesel / fte 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0,0190 ton CO₂ / fte
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 372 m3 / fte 1,88 kg CO₂ / m3 0,701 ton CO₂ / fte
Sevofluraan Emissies 0,228 250 ml flesje / fte 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 0,0111 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,731 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 6.403 kWh / fte 0,556 kg CO₂ / kWh 3,56 ton CO₂ / fte
Subtotaal 3,56 ton CO₂ / fte
CO₂-uitstoot 4,29 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 34,3 m3 / fte 0,298 kg CO₂ / m3 0,0102 ton CO₂ / fte
Afvalwater Water & afvalwater 34,3 m3 (0,015 VE/m3) / fte 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 0,0152 ton CO₂ / fte
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 956 personenkm / fte 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,0344 ton CO₂ / fte
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.591 km / fte 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂ / fte
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 160 km / fte 0,0528 kg CO₂ / km 0,00845 ton CO₂ / fte
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 810 km / fte 0,00600 kg CO₂ / km 0,00486 ton CO₂ / fte
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 4.216 km / fte 0,195 kg CO₂ / km 0,822 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,895 ton CO₂ / fte