Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Utrecht - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (15% rend.) Elektriciteit 2.000 liter diesel 3,23 kg CO₂ / liter diesel 6,46 ton CO2
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 597.040 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.128 ton CO2
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R407c Emissies 5,90 kg 1.774 kg CO₂ / kg 10,5 ton CO2
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 34.803 km 0,291 kg CO₂ / km 10,1 ton CO2
Subtotaal 1.155 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.844.569 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 6.389 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 37.902 km 0,220 kg CO₂ / km 8,32 ton CO2
Subtotaal 6.397 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 62.917 m3 0,298 kg CO₂ / m3 18,7 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 65.917 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 44,7 ton CO2
Subtotaal 63,4 ton CO2
CO₂-uitstoot 7.616 ton CO2