Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Locatie Utrecht - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (15% rend.) Elektriciteit 4,26 liter diesel / fte 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0,0138 ton CO₂ / fte
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 400 m3 / fte 1,89 kg CO₂ / m3 0,755 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,769 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 6.866 kWh / fte 0,649 kg CO₂ / kWh 4,46 ton CO₂ / fte
Subtotaal 4,46 ton CO₂ / fte
CO₂-uitstoot 5,22 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 52,1 m3 / fte 0,298 kg CO₂ / m3 0,0155 ton CO₂ / fte
Afvalwater Water & afvalwater 0,781 VE / fte 29,5 kg CO₂ / VE 0,0230 ton CO₂ / fte
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 811 personenkm / fte 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,0292 ton CO₂ / fte
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.198 km / fte 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂ / fte
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 136 km / fte 0,0528 kg CO₂ / km 0,00717 ton CO₂ / fte
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 687 km / fte 0,00600 kg CO₂ / km 0,00412 ton CO₂ / fte
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 3.577 km / fte 0,220 kg CO₂ / km 0,785 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,864 ton CO₂ / fte