Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Corovum Advies BV - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.252 m3 1,89 kg CO₂ / m3 4,26 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.369 liter 3,23 kg CO₂ / liter 4,42 ton CO2
Subtotaal 8,68 ton CO2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 29.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 9.864 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -6,40 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.815 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 7,02 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) Elektriciteit 3.714 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Elektrische auto's Zakelijk verkeer 3.714 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 2,41 ton CO2
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 3.714 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -2,41 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 31.562 km 0,220 kg CO₂ / km 6,93 ton CO2
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 7.161 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,258 ton CO2
Subtotaal 7,81 ton CO2
CO₂-uitstoot 16,5 ton CO2