Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Corovum Advies BV - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.471 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,66 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 377 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,05 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 5,70 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 24.232 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 11.239 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 6,25 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) Elektriciteit 5.853 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 11.239 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -6,25 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 5.853 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3,25 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 5.853 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,25 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.020 km 0,195 kg CO₂ / km 0,199 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 9.646 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,347 ton CO₂
Subtotaal 0,546 ton CO₂
CO₂-uitstoot 6,25 ton CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie door terugleveren overschot aan zonnestroom CO2-compensatie 8.806 kg CO2 -1,00 kg CO₂ / kg CO2 -8,81 ton CO₂
Subtotaal -8,81 ton CO₂
Netto CO₂-uitstoot -2,55 ton CO₂