Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Corovum Advies BV - 2021 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.003 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3,77 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 92,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,256 ton CO₂
Subtotaal 4,03 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 21.320 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 11.020 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 6,13 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 4.480 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 11.020 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -6,13 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 4.480 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2,49 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 4.480 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -2,49 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.115 km 0,195 kg CO₂ / km 0,412 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 1.038 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,0156 ton CO₂
Subtotaal 0,428 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4,46 ton CO₂