Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Cordeel Nederland b.v. 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.889 m3 2,08 kg CO₂ / m3 20,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 94.228 liter 2,82 kg CO₂ / liter 266 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 29.998 liter 3,26 kg CO₂ / liter 97,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 19.740 liter 3,26 kg CO₂ / liter 64,3 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 140.266 liter 0,347 kg CO₂ / liter 48,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 14.236 liter 3,26 kg CO₂ / liter 46,4 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 17.410 liter 3,26 kg CO₂ / liter 56,7 ton CO₂
Subtotaal 600 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 133.192 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 379.700 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 173 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 169.373 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 77,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 351.073 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -160 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 198.000 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -90,3 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 150.044 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) Zakelijk verkeer 105.031 kWh 0,328 kg CO₂ / kWh 34,5 ton CO₂ *
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 4.190 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,721 ton CO₂
Subtotaal 35,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 635 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.