Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Combinatie Jeugdzorg - CJZ Frankrijkstraat - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.742 m3 1,89 kg CO₂ / m3 7,07 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 639 liter 2,88 kg CO₂ / liter 1,84 ton CO₂
Subtotaal 8,91 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.153 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 5,29 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.303 km 0,220 kg CO₂ / km 0,506 ton CO₂
Subtotaal 5,80 ton CO₂
CO₂-uitstoot 14,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 434 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,129 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 6.052 km 0,220 kg CO₂ / km 1,33 ton CO₂
Subtotaal 1,46 ton CO₂