Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Combinatie Jeugdzorg - CJZ Frankrijkstraat - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.784 m3 1,88 kg CO₂ / m3 9,01 ton CO₂
Subtotaal 9,01 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.228 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4,57 ton CO₂
Subtotaal 4,57 ton CO₂
CO₂-uitstoot 13,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 314 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0936 ton CO₂
Subtotaal 0,0936 ton CO₂