Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Combinatie Jeugdzorg - CJZ Frankrijkstraat - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.152 m3 1,88 kg CO₂ / m3 7,82 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 352 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,980 ton CO₂
Subtotaal 8,80 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.100 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4,50 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 5.177 km 0,195 kg CO₂ / km 1,01 ton CO₂
Subtotaal 5,51 ton CO₂
CO₂-uitstoot 14,3 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 370 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,110 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 23.169 km 0,195 kg CO₂ / km 4,52 ton CO₂
Subtotaal 4,63 ton CO₂