Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Tweemaster - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 59.298 m3 1,88 kg CO₂ / m3 112 ton CO₂
Subtotaal 112 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 431.282 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 240 ton CO₂
Subtotaal 240 ton CO₂
CO₂-uitstoot 352 ton CO₂