Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Tweemaster - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 62.408 m3 2,09 kg CO₂ / m3 130 ton CO₂
Subtotaal 130 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 455.294 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 238 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 455.294 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -238 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 130 ton CO₂