Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Tweemaster - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 59.299 m3 1,88 kg CO₂ / m3 112 ton CO₂
Subtotaal 112 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 428.598 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 238 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 428.598 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -238 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 112 ton CO₂