Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Amphia - 2021 Amphia LD-PL-MG renovatie + nieuwbouw

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 10,8 m3 / m2 1,88 kg CO₂ / m3 20,3 kg CO₂ / m2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 2,60 m3 / m2 1,88 kg CO₂ / m3 4,89 kg CO₂ / m2
Sevofluraan Emissies 0,00619 250 ml flesje / m2 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 0,302 kg CO₂ / m2
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0,00556 liter / m2 2,78 kg CO₂ / liter 0,0155 kg CO₂ / m2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0,0233 liter / m2 3,26 kg CO₂ / liter 0,0760 kg CO₂ / m2
Diesel Mobiele werktuigen 0,0489 liter / m2 3,26 kg CO₂ / liter 0,160 kg CO₂ / m2
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0,0233 liter / m2 3,26 kg CO₂ / liter 0,0760 kg CO₂ / m2
Subtotaal 25,8 kg CO₂ / m2
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 127 kWh / m2 0,556 kg CO₂ / kWh 70,5 kg CO₂ / m2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1,43 km / m2 0,195 kg CO₂ / km 0,280 kg CO₂ / m2
Subtotaal 70,8 kg CO₂ / m2
CO₂-uitstoot 96,6 kg CO₂ / m2
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0,788 m3 / m2 0,298 kg CO₂ / m3 0,235 kg CO₂ / m2
Afvalwater Water & afvalwater 0,00728 VE / m2 29,5 kg CO₂ / VE 0,215 kg CO₂ / m2
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0,178 personenkm / m2 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,00268 kg CO₂ / m2
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0,00719 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂ / m2
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 0,00154 km / m2 0,00600 kg CO₂ / km 0,00000926 kg CO₂ / m2
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2,32 km / m2 0,195 kg CO₂ / km 0,452 kg CO₂ / m2
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) Woon-werkverkeer 0 km / m2 0,0792 kg CO₂ / km 0 kg CO₂ / m2
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 0,140 kg / m2 1,21 kg CO₂ / kg 0,169 kg CO₂ / m2
Subtotaal 1,07 kg CO₂ / m2