Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Amphia - 2020 Amphia LD-PL-MG renovatie + nieuwbouw

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Elektriciteit projectlocaties 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit 29.577.492 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 16.445 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 16.445 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 2.876.528 m3 1,88 kg CO₂ / m3 5.419 ton CO2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Warmte (uit STEG) 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO2
Koudelevering uit externe WKO 0 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 0 ton CO2
Aardgas voor verwarming projectlocaties 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Subtotaal 5.419 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 205.981 m3 0,298 kg CO₂ / m3 61,4 ton CO2
Afvalwater 2.065 VE 29,5 kg CO₂ / VE 60,9 ton CO2
Subtotaal 122 ton CO2
CO₂-uitstoot 21.987 ton CO2