Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Amphia - 2019 Amphia LD-PL-MG + nieuwbouw in aanbouw

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Elektriciteit projectlocaties 153.772 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 99,8 ton CO2
Ingekochte elektriciteit 30.937.493 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 20.078 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 20.178 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 3.419.878 m3 1,89 kg CO₂ / m3 6.464 ton CO2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Warmte (uit STEG) 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO2
Koudelevering uit externe WKO 0 GJ 23,3 kg CO₂ / GJ 0 ton CO2
Aardgas voor verwarming projectlocaties 44.237 m3 1,89 kg CO₂ / m3 83,6 ton CO2
Subtotaal 6.547 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 200.219 m3 0,298 kg CO₂ / m3 59,7 ton CO2
Afvalwater 2.234 VE 29,5 kg CO₂ / VE 65,9 ton CO2
Subtotaal 126 ton CO2
Emissies
Koudemiddel - R134a 69,0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 98,7 ton CO2
Koudemiddel - R404a 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R407c 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R410a 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Subtotaal 98,7 ton CO2
Mobiele werktuigen
Diesel 13.698 liter 3,23 kg CO₂ / liter 44,2 ton CO2
Subtotaal 44,2 ton CO2
Zakelijk verkeer
Helikopter (in liters) kerosine 0 liter 2,84 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
CO₂-uitstoot 26.994 ton CO2