Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Alphen aan den Rijn - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 1.921.379 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.068 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 6.000 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,34 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 211.352 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -118 ton CO₂
Subtotaal 947 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 193.417 m3 1,88 kg CO₂ / m3 364 ton CO₂
Subtotaal 364 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 12.701 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,78 ton CO₂
Afvalwater 12.065 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 8,18 ton CO₂
Subtotaal 12,0 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.324 ton CO₂