Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Alphen aan den Rijn - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 204.143 m3 1,88 kg CO₂ / m3 385 ton CO₂
Subtotaal 385 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.873.333 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.042 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 6.000 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,34 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 206.067 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -115 ton CO₂
Subtotaal 924 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.308 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 12.185 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,63 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.340 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,909 ton CO₂
Subtotaal 4,54 ton CO₂