Skip to content
Recreatie

Theater

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een theater eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO2‑uitstoot die theaters aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO2‑footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor theaters. In onderstaande cirkelgrafieken zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen voor een gemiddeld theater exclusief en inclusief vervoer.

Exclusief vervoer

In de cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen. Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een gemiddeld theater bestaat uit:

  • Elektriciteit (74%)
  • Brandstof en warmte (18%)
  • Bedrijfsafval (5%)

De andere onderdelen tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk. In het gemiddelde zitten relatief veel theaters met stadsverwarming. Dat zorgt voor een lage milieubelasting bij ‘brandstoffen & warmte’. Bij een theater met een aardgas gestookte CV-ketel zal de gele taartpunt duidelijk groter zijn.

Inclusief vervoer

In de cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen wanneer vervoer voor een gemiddeld theater is meegerekend:

  • Elektriciteit (45%)
  • Bezoekersverkeer (31%)
  • Brandstof en warmte (11%)

Een deel van de theaters heeft ook vervoer ingevuld: woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, goederentransport (voor producerende theaters) en bezoekersverkeer ingevuld. Onderstaande grafiek inclusief vervoer laat zien dat vervoer een belangrijk aandeel vormt van de milieubelasting van theaterbezoek. De grafiek laat zien dat bezoekersvervoer meer dan twee keer zo veel milieu-impact heeft als het elektriciteitsgebruik door het theater.

Kengetallen theaters

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddeld theater verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld *Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / vloeroppervlak 102 64 – 201 kWh/m2
Brandstof warmte / gebouwinhoud 1,8 1 – 5,5 m3 gas eq./m3**
Water water / bezoeker 17 7 – 38 liter/bezoeker
Afval afval / bezoeker 240 60 – 600 gram/bezoeker

* Range = gemiddelde +/- de standaardafwijking.
** Bij ‘brandstof’ zijn alle energiestromen voor verwarming (aardgas, stadsverwarming, houtsnippers) meegenomen, omgerekend naar aardgasequivalenten.

Bron van dit branchegemiddelde voor theaters

Deze gemiddelde Milieubarometer is gebaseerd op een theaterbenchmark met zevenentwintig theaters met gegevens over 2015. Het zijn leden van de Duurzaamheidskring Haagse Theaters en het Overleg Amsterdamse Theaters. Daarin werken theaters en podia samen aan een lagere milieubelasting. Om hun milieuresultaat te monitoren vullen ze jaarlijks de Milieubarometer in.

We hebben Groene stroom niet meegenomen in het gemiddelde, we hebben gedaan alsof de ingekochte stroom 100% grijze stroom is. In de praktijk hebben theaters namelijk 100% groene stroom of 100% grijze stroom. Een mix van groene en grijze stroom in de grafiek zou daarom voor geen van beide groepen representatief zijn.

Over 2011 en 2013 zijn ook gemiddeldes van theaters bepaald. Omdat de groepssamenstelling door de jaren heen niet gelijk was, kunnen we alleen voorzichtig conclusies trekken over de ontwikkeling. De tendens is dat eerst vooral bespaard is op elektriciteit en daarna op gas & warmte. De besparing op gas & warmte is een combinatie van: zuiniger verwarmingsketels, toepassing van warmtepompen (waardoor het gasverbruik afneemt en het elektriciteitsgebruik toeneemt) en zachtere winters.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
Praktijkvoorbeeld

Het Nationale Theater monitort al haar vestigingen

Het Nationale Theater zijn al meerdere jaren Milieubarometergebruiker en gebruiken hem onder andere om te monitoren waar ze staan binnen het Haags Klimaatpact waarin het doel is om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Lees meer
Door gebruik van de Milieubarometer is verrassend duidelijk geworden waar we op moeten concentreren om onze milieubelasting te verlagen. Zo kunnen we ons budget zo effectief mogelijk gebruiken.
Jeroen Feelders, Het Nationale Theater
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Kan mijn branchevereniging ook korting aanbieden?

Ja, branche organisaties kunnen een startabonnement met korting aanbieden korting of het volledig afkopen voor hun leden. Neem contact op met Stimular voor de voorwaarden .

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met deadviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer .

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO2‑impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo