Branchegemiddelde

In de Milieubarometer zijn voor tientallen branches een of meer gemiddeldes beschikbaar. Die kun je naast je eigen score zetten en gebruiken om je milieuscore mee te vergelijken en te analyseren; dat kan zowel bij grafieken als bij kengetallen.

Niet alle kengetallen zitten in het branchegemiddelde

We hebben geen branchegemiddeldes voor het kengetal ‘percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit’. Dit komt omdat de tijden van het nacht- of dalverbruik in Brabant en Limburg anders zijn dan in de rest van Nederland. Hierdoor is er geen landelijk gemiddelde te maken.

Sommige kengetallen zijn absoluut (niet gedeeld door omvang van de organisatie of activiteiten) en daardoor niet vergelijkbaar met het branchegemiddelde zoals: ‘gebouwgebonden energiegebruik’, ‘totale CO2-uitstoot’ en ‘CO2-emissie scope 1 & 2’.

Per branche selecteren we de relevante kengetallen die we als branchegemiddelde beschikbaar maken. Wat een relevante indicator is verschilt per branche. Elektriciteit en warmte per m2 vloeroppervlak zijn vrijwel altijd beschikbaar, maar voor zwembaden is bijvoorbeeld het gasverbruik sterker gekoppeld aan m2 badwateroppervlak dan aan m2 vloer. Voor kantoren is waterverbruik per medewerker logisch, voor theaters het waterverbruik per bezoeker.

Voor sommige gegevens/thema’s zijn niet voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar. Dan nemen we dat thema of die indicator niet mee in het gemiddelde. Als bijvoorbeeld van een groep van tien organisaties er slechts twee woon-werk kilometers hebben ingevuld laten we woon-werkverkeer weg uit het gemiddelde.