Grafieken

Je kunt kiezen tussen twee grafieken: De Milieugrafiek en de CO2-grafiek. Kies de Milieu-grafiek als je de totale milieu-impact (CO2, NOx, Methaan, koolwaterstoffen, fijn stof, afval etc.) wilt zien. Wil je focussen op je CO2-impact? Kies dan voor de CO2-grafiek.

Let op: Afval is niet zichtbaar in de CO2-grafiek. Bekijk de help per thema voor afval voor meer toelichting.

Bij grafieken zie je onder elkaar:

Je kunt de grafieken op diverse manieren aanpassen en downloaden. Hieronder lees je meer.

Weergave aanpassen

Met onderstaande functies kan je je grafiek op maat maken:

Tip: Als je bovenaan de blauwe waarschuwing krijgt “het huidige jaar ligt buiten het tijdvenster’ toont de grafiek de jaren binnen het tijdvenster + het huidige jaar.

Kopiejaren

Een jaar kopiëren doe je bijvoorbeeld als:

Een jaar kopiëren betekent dat je de ingevulde gegevens overneemt in een nieuw jaar of een variant op het jaar. Je doet dat via barometer beheer.

Als een jaartal meer keren voorkomt in één barometer is eentje het ‘echte jaar’ (primair), die zie je standaard in de staafgrafiek. Kopiejaren zie je pas in de staafgrafiek als je er eentje selecteert (via de groene balk). Dat kopiejaar is dan in de grafiek diep van kleur tegen de lichtgekleurde ‘echte jaren’ in de achtergrond. Zie het voorbeeld hieronder.

Downloaden van grafieken

Met het grijze pijltje linksboven iedere grafiek kun je die grafiek downloaden. Je krijgt een uitgebreid keuzemenu: