Kengetallen

Kengetallen (ook wel efficiencyindicatoren) vertalen absolute getallen naar indicatoren die beter te analyseren zijn zoals elektriciteitsverbruik per m2 of percentage afvalscheiding. Kengetallen zijn heel geschikt om door de jaren heen te monitoren of om vestigingen onderling te vergelijken. Ze zijn een aanvulling op de milieugrafiek en CO2-grafiek en maken andere analyses mogelijk.

Weergave aanpassen

Tip: Met de kopie-knop linksboven de tabel kun je de tabel kopiëren om in een Excel/rekenblad te plakken.

Doelen toevoegen aan kengetallen

Je kunt aan een kengetal een doel toevoegen.

Tip: Bekijk je een kengetal met doelgrafiek, neem dan de horizontale tabel lay-out.