Kengetallen

Kengetallen (ook wel efficiencyindicatoren) vertalen absolute getallen naar indicatoren die beter te analyseren zijn zoals elektriciteitsverbruik per m2 of percentage afvalscheiding. Kengetallen zijn heel geschikt om door de jaren heen te monitoren of om vestigingen onderling te vergelijken. Ze zijn een aanvulling op de milieugrafiek en CO2-grafiek en maken andere analyses mogelijk.

Weergave aanpassen

Tip: Met de kopie-knop linksboven de tabel kun je de tabel kopiëren om in een Excel/rekenblad te plakken.
Let op: Het kan zijn je kengetallen mist in de lijst met branchegemiddeldes. In de lijst worden alleen de voor de branche zinvolle kengetallen weergegeven. Zo is het elektriciteitsgebruik per medewerker in de zorg geen zinvol kengetal, omdat het elektriciteitsgebruik niet wordt bepaald door het aantal medewerkers, maar eerder door het aantal cliënten of het vloeroppervlak.

Doelen toevoegen aan kengetallen

Je kunt aan een kengetal een doel toevoegen.

Tip: Bekijk je een kengetal met doelgrafiek, neem dan de horizontale tabel lay-out.