Maatregelen

Met de maatregelenmodule kun je snel zien welke maatregelen nog opgepakt moeten worden. Je kunt er ook snel een meerjarenplan mee maken door iedere maatregel een status en jaar van uitvoering te geven. Wil je de maatregelen downloaden? Kijk voor meer informatie op de help-pagina Rapporteren & downloaden.

De maatregelenlijsten zijn branche-specifiek. Ze bevatten de wettelijk verplichte maatregelen (Erkende Maatregelen te herkennen aan het blauwe logo van de Rijksoverheid); aangevuld met andere gangbare en rendabele milieumaatregelen.

Maatregelen beoordelen

Per maatregel kun je drie dingen wijzigen:

Tip 1: Het blauwe overheid label markeert de wettelijke maatregelen uit het activiteitenbesluit. Staat er een lettercijfercode achter, dan is het een Erkende Maatregel voor energiebesparing. Z en N geven aan of de maatregel op een “zelfstandig moment” (direct) of op een “natuurlijk moment” (bij vervanging, verbouwing) uitgevoerd moet worden. Een asterix (*) houdt in dat dit een wettelijke maatregel is uit het activiteitenbesluit voor afvalscheiding (zie voor meer informatie: Afvalwijzer voor bedrijven) of vervoersmanagement (zie voor meer informatie: Handreiking vervoersmanagement).
Tip 2: Alleen thema’s die bij Invullen ‘aan’ staan zie terug in de maatregelen module.
Tip 3: Je kunt de maatregelen status van een vestiging ook kopiëren naar andere vestigingen: Navigeer onderin de grijze balk via de kop Beheer naar barometers. Kies vervolgens de barometer waar je de maatregelenstatus naartoe wilt kopiëren. Klik onderaan de barometer pagina op de knop importeer maatregelenstatus om de maatregelen status van de gewenste barometer naar de huidige barometer te kopiëren.

Maatregellijst aanpassen