Doelen

Met doelen kun je vastleggen wat de belangrijke milieu en MVO-indicatoren zijn en daarvan in de gaten houden of de doelen gehaald gaan worden. Je kunt doelen instellen voor milieu en andere MVO-thema’s. Met behulp van het doelen dashboard kan je makkelijk je voortgang zien en communiceren naar anderen.

Doelen toevoegen

Bij de start is de doelenpagina leeg, er zijn nog geen doelen geselecteerd. Je kunt op drie plekken doelen toevoegen (en aanpassen):

Doel aanpassen

Je kan elk doel aanpassen mbt:

Let op: Als je aan het begin van je doelperiode je einddoel al hebt gehaald dan begint de doellijn niet op de eerst gemeten waarde, maar wordt de doellijn een horizontale lijn ter hoogte van het einddoel.

Doelendashboard

Navigeer via de groene balk naar Doelen om het doelendashboard weer te geven.
Hier vind je een overzicht van al je doelen bij elkaar en navigeer je direct naar de indicator (grafiek, kengetal of MVO-gegeven) waar het doel bij hoort. Daar kan je het doel aanpassen.

In het doelendashboard heb je de volgende functies: