MVO-Gegevens

Met MVO-gegevens kun je doelen toevoegen aan de Milieubarometer. Dit kunnen aanvullende milieudoelen zijn waarvoor geen milieu-items in de Milieubarometer beschikbaar zijn (bijvoorbeeld het gebruik van gevaarlijke stoffen of klachten over hinder). Daarnaast kan je bij de MVO-gegevens naast milieudoelen ook andere duurzaamheidsdoelen stellen, bijvoorbeeld op gebied van Mensen en Maatschappij.

Met de combinatie van items uit de Milieubarometer en eigen aanvullende items die je toevoegt bij MVO-gegevens, kan je ambities vertalen naar meetbare indicatoren. Deze kunnen goed ingezet worden voor voor milieu gerichte certificaten en MVO-keurmerken en standaarden.

Als je het thema MVO-gegevens activeert, worden er een paar standaard MVO-gegevens aan je invulscherm toegevoegd. Deze zijn bedoeld ter inspiratie en uitnodiging om je eigen lijst met MVO-gegevens samen te stellen.

MVO-gegevens lijst aanpassen

Tip: Op de doelen help pagina over Thema’s en indicatoren vind je meer informatie over het selecteren van Milieu- en MVO-doelen.

Nieuw MVO-gegeven toevoegen

Bij ‘optionele informatie’ kun je een instructie geven op wat er ingevuld moet worden. Dit is vooral handig als er in het abonnement meerdere barometers zijn waar dit MVO-gegeven ingevuld moet worden.

De doelinstelling wordt als ‘voorzet’ ingesteld als een MVO-gegeven aan een barometer wordt toegevoegd.

Optelmethode instellen

Je kunt voor bestaande en nieuwe MVO-gegevens via MVO-beheer instellen op welke manier (maand)gegevens worden opgeteld.