Thema's en indicatoren

Naast milieudoelen kun je ook nog ook nog andere duurzaamheidsambities opstellen, bijvoorbeeld op gebied van Mensen en Maatschappij. In de Milieubarometer kun je een set meetbare duurzaamheidsindicatoren samenstellen en monitoren. Je maakt daarbij een combinatie van items uit de Milieubarometer en eigen aanvullende items die je toevoegt bij MVO-gegevens.

Je kunt je doelendashboard aanpassen en opdelen in thema’s door verschillende koppen toe te voegen. Deze thema’s kun je zelf kiezen of opstellen aan de hand van “certificaten, keurmerken en standaarden”: https://www.milieubarometer.nl/certificeren/algemeen/. Orden vervolgens je indicatoren, zodat ze onder het juiste thema staan.

Voorbeeldindicatoren

Om het kiezen van indicatoren te vergemakkelijken, biedt Stimular een etalage aan van meetbare duurzaamheidsindicatoren voor milieu en MVO. De etalage is een excel spreasdsheet met suggesties aansluitend bij de volgende MVO-keurmerken, standaarden en branches:

Wil je aan de slag met één van bovenstaande keurmerken, standaarden en branche of ben je op zoek naar structuur en inspiratie voor je doelendashboard? Download en grasduin dan in de Duurzaamheidsdoelen-etalage (excel).

Wil je doelen formuleren voor scope 1 en 2 emissies, bijvoorbeeld voor de CO2-Prestatieladder? Voeg doelen toe aan items uit het kengetallenhoofdstuk CO2-Prestatieladder.

Welke en hoeveel indicatoren en thema’s?

Ga uit van de thema’s en indicatoren die voor jouw organisatie belangrijk zijn:

Vertaal daarbij kwalitatieve doelen naar kwantitatieve doelen die goed meetbaar zijn en toets de doelstellingen bij verantwoordelijken, directie en externe stakeholders.

Wat betreft het aantal: