Thema's en indicatoren

Naast milieudoelen kun je ook nog ook nog andere duurzaamheidsambities opstellen, bijvoorbeeld op gebied van Mensen en Maatschappij. In de Milieubarometer kun je een set meetbare duurzaamheidsindicatoren samenstellen en monitoren. Je maakt daarbij een combinatie van items uit de Milieubarometer en eigen aanvullende items die je toevoegt bij MVO-gegevens.

Je kunt je doelendashboard aanpassen en opdelen in thema’s door verschillende koppen toe te voegen. Deze thema’s kun je zelf kiezen of opstellen aan de hand van certificaten, keurmerken en standaarden Orden vervolgens je indicatoren, zodat ze onder het juiste thema staan.

Op onze website vind je 10 tips voor duurzaamheidsdoelstellingen. Deze tien tips helpen je snel op weg naar een set bruikbare duurzaamheidsdoelen.

Etalage van meetbare duurzaamheidsindicatoren

Om het kiezen van indicatoren te vergemakkelijken, biedt Stimular de etalage van meetbare duurzaamheidsindicatoren aan voor milieu en MVO.

Klik hier om de etalage van meetbare duurzaamheidsindicatoren te downloaden.

De etalage is een downloadbaar excel spreasdsheet met suggesties aansluitend bij de volgende MVO-keurmerken, standaarden en branches:

Tip: Wil je doelen formuleren voor scope 1 en 2 emissies, bijvoorbeeld voor de CO2-Prestatieladder? Voeg doelen toe aan items uit het kengetallenhoofdstuk CO2-Prestatieladder.