Resultaten

Heb je de gegevens ingevuld, dan vertaalt de Milieubarometer die in grafieken, kengetallen en CO2-footprints. Je kunt je resultaten vergelijken met andere jaren, barometers van andere vestigingen of met het branchegemiddelde. Je kunt daarbij kijken naar je totale milieubelasting of inzoomen op een thema zoals gebouwgebonden energie of afvalscheiding.

Een vervolgstap is dat je aan de resultaten doelen kunt koppelen.