Maandgegevens

Je kunt gegevens invullen op maandbasis. Dit is nodig als je resultaten per half jaar of kwartaal wilt volgen. Je hoeft daarvoor niet alle gegevens op maandbasis in te vullen. Jaargegevens worden bij het splitsen (in halve jaren, kwartalen etc.) automatisch verdeeld.

Met sommige meetbedrijven kun je een data-koppeling instellen waardoor de maandelijkse energiegegevens automatisch in de Milieubarometer kunnen worden ingelezen.

Invullen van maandelijkse gegevens

Ga bij invullen naar maandgegevens via het tabel/kalender icoontje (voor het invulvakje).

Tip Wil je halfjaarcijfers ipv maandcijfers invullen, gebruik dan bijvoorbeeld de maanden juni en december en laat de rest leeg.

Halfjaarlijks invullen en rapporteren

Er kunnen verschillende redenen zijn om halfjaarlijks te rapporteren, bijvoorbeeld als de bedrijfsactiviteit sterk seizoensafhankelijk is. Ook voor de CO2-Prestatieladder (SKAO) wordt er gevraagd om halfjaarlijks te rapporteren.

Het is met de Milieubarometer mogelijk om te rapporteren over halve jaren, en deze ook over de jaren heen te monitoren en met elkaar te vergelijken.

Bij het maken van het PDF rapport kan je kiezen voor een jaarindeling van halve jaren waarin dezelfde splitsing weer wordt gemaakt zoals hierboven beschreven.