Optellen, middelen en kopiëren

In de Milieubarometer kun je barometerjaren bij elkaar optellen; handig als je een jaartotaal voor een organisatie met meerdere vestigingen wilt berekenen. De somfunctie is ook bruikbaar om een ingevulde waarden naar een andere barometer te kopiëren.

Barometerjaren optellen

Som bijwerken / refreshen

Als in één van de opgetelde barometers getallen zijn gewijzigd wordt de som niet automatisch gewijzigd, maar moet je de som opnieuw uitvoeren. Ga naar beheer barometers en

Jaar kopiëren naar andere barometer

Door een ingevuld jaar op te tellen bij een leeg jaar kun je de ingevulde waarden van een jaar kopiëren naar een andere barometer. Opmerkingen worden dan niet mee-gekopieerd.

Gemiddelde uitrekenen

Deze functie werkt praktisch hetzelfde als de som functie. Normaliseren op … betekent dat je ‘vestigingen’ die groter zijn (gemeten in het bedrijfsgegeven dat je kiest) zwaarder meetelt in het gemiddelde.