PDF Rapport

Draai automatisch een rapport uit van je resultaten met de rapport functie. De Milieubarometer biedt 5 standaard startformats met elk hun eigen instellingen voor de samenstelling van het rapport, maar je kunt ook eigen formats aanmaken. Deze rapportfomats maken het nog makkelijker om jaarlijks consistent te rapporteren over je resultaten.

Rapport aanpassen

Op de pagina van het rapportformat kan je kiezen volgens welk rapportformat je het rapport wilt weergeven. Je kunt hier ook de informatie in de invulvakken aanpassen (zonder de instellingen van het format zelf te wijzigen).

De onderstaande rapport items zijn direct gelinkt aan je barometer instellingen:

Klik op ’maak PDF rapport’ om een PDF te downloaden.

Instellingen rapportformats

Wil je een format aanpassen of een nieuw format maken? Gebruik dan “finetuning rapportformat” rechts bovenaan. Je kunt daar het volgende aanpassen:

Tip: bovenaan de pagina kun je wisselen naar een ander format om dat te bekijken en/of te bewerken. Wijzigingen in het format waar je mee bezig was worden dan niet opgeslagen.
Let op: Als je de inleidende tekst van een rapportformat terugzet naar het standaard voorwoord valt hij terug op de inleiding van het meerjarenrapport (niet op de standaard van het format waar je naar kijkt).

Formats wijzigen, toevoegen & verwijderen

Gebruik van rapportformats

Tip: * Waar het rapport terecht komt na het downloaden hangt van je browserinstellingen af. Vaak komen alle downloads in één map (‘downloads’) terecht. Browsers hebben een menu-functie om de lijst met laatste downloads weer te geven (ctrl-j tovert hem meestal tevoorschijn).