Download notities

h2. Download notities

Hier maak je een PDF overzicht van alle notities bij ingevulde gegevens. Je krijgt nu één pdf met alle notities van de (in de groene bovenbalk) geselecteerde barometer gesorteerd per milieuthema.