Download notities

Onder het menu-item 'rapporteren' kun je een PDF downloaden met de 'invulnotities'. Het gaat om alle notities die bij ingevulde gegevens zijn gemaakt (van alle jaren) gesorteerd per milieuthema.

Dit kan erg handig zijn als je wil nagaan waar gegevens in het verleden vandaan zijn gehaald en/of anderen wil instrueren om gegevens te verzamelen. Als in de notitie klikbare links zijn opgenomen komen die ook in de PDF als een klikbare link tevoorschijn.