Excel export

Je kunt de invoergegevens, kengetallen, CO2-footprints en maatregelenlijst downloaden in de vorm van een Excelbestand. Onder Rapporteren kies je in de kantlijn Download excel en de jaren die je wil downloaden. Je krijgt één bestand met zes tabbladen:

  1. Milieugegevens
  2. Kengetallen
  3. CO2-Prestatieladder
  4. CO2-GHG protocol
  5. CO2-thematisch
  6. Maatregelenlijst