Skip to content
Tips

Afval in Milieubarometer vanuit circulair perspectief

In de Milieubarometer wordt afval meegenomen vanuit het perspectief van de Circulaire Economie. Hoe meer er wordt hergebruikt, hoe lager de milieubelasting. Afval is daarom niet zichtbaar in de CO2‑meter en in de CO2‑footprint. Dit omdat we vinden dat afval, niet los van grondstoffen, vanuit een CO2‑perspectief bekeken kan worden.

De Milieubarometer neemt afval mee vanuit Circulair perspectief

In de Milieubarometer wordt afval meegenomen in de milieubelastingsgrafiek en zijn er kengetallen voor afvalscheiding en bijvoorbeeld kg afval/medewerker. De milieubelasting van een afvalstroom wordt bepaald aan de hand van de mate waarin het afval wordt gerecycled, verbrand en/of gestort. We bekijken afval dus vanuit het perspectief van de Circulaire Economie. Hoe meer er wordt hergebruikt, hoe lager de milieubelasting.

Afval is niet zichtbaar in de CO2‑meter en in de CO2‑footprint. Dit omdat we vinden dat afval niet vanuit een CO2‑perspectief bekeken moet worden. Hieronder wordt dit toegelicht.

Alle CO2‑emissiefactoren zijn gebaseerd op het Well to Wheel principe. Dat betekent dat de emissiefactor zowel de verbranding als de productie van de brandstof meeneemt (van het oppompen van de olie tot aan de uitstoot van de verbrande brandstof via de uitlaat). Als we emissiefactoren voor afval op deze wijze zouden bekijken, dan zouden deze Wheel to Well zijn. Berekeningen pakken het op na ‘de uitlaat’ (zodra bij een bedrijf de container wordt opgehaald) en rekenen door totdat het afval als secundaire grondstof wordt ingezet.

De CO2‑uitstoot die samenhangt met het afval bestaat grofweg uit:

Aangezien steeds meer afval de laatste fase bereikt, waarin het als secundaire grondstof weer wordt ingezet, wordt daar vaak een CO2‑winst aan toegerekend. Afvalinzamelaars presenteren dit als winst in de keten, hetgeen vanuit het perspectief van de inzamelaar/verwerker heel logisch is. Vanuit het perspectief van de ontdoener (het bedrijf die de Milieubarometer invult) is dat niet logisch, want een bedrijf heeft het afval ergens ook weer als grondstof ingekocht.

Kortom, we adviseren om afval niet als CO2‑thema te analyseren, maar vooral als grondstofthema. Stuur op circulaire economie, hoogwaardig hergebruik en recycling.

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder