Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Smeding DC Stap - De Opfaart 1 - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 32.593 m3 2,09 kg CO₂ / m3 68,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 11.056 liter 2,78 kg CO₂ / liter 30,8 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 340 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,11 ton CO₂
Subtotaal 99,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 466.692 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 56.521 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.129.837 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.637 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 25.683 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 11,0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 22.879 km 0,193 kg CO₂ / km 4,42 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 4.473 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,769 ton CO₂
Subtotaal 1.653 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.753 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.381 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,01 ton CO₂
Regenwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 4.265 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0640 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 1.271.001 km 0,193 kg CO₂ / km 245 ton CO₂
Subtotaal 246 ton CO₂