Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Smeding DC Stap - De Opfaart 1 - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 27.324 m3 1,89 kg CO₂ / m3 51,6 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R744 (CO2) Emissies 0 kg 1,00 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 181 liter 3,31 kg CO₂ / liter 0,599 ton CO₂
Subtotaal 52,2 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 490.267 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 95.472 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.099.668 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 2.012 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 20.440 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh -0,574 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 218.930 km 0,220 kg CO₂ / km 48,1 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 6,00 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0,00120 ton CO₂
Subtotaal 2.060 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.112 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.623 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,782 ton CO₂
Regenwater Water & afvalwater 15,0 m3 0 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 304.800 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 11,0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 1.909.751 km 0,220 kg CO₂ / km 419 ton CO₂
R744 [CO2] [UN 1013] Overige CO2-bronnen 0 Kg 0 kg CO₂ / Kg 0 ton CO₂
Subtotaal 431 ton CO₂