Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Roseboom - roseboom - 2022 2022 1e halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 11.746 m3 2,09 kg CO₂ / m3 24,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 15.249 liter 2,78 kg CO₂ / liter 42,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 8.133 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,5 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 18.740 liter 3,26 kg CO₂ / liter 61,1 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 823 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,29 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 113.958 liter 3,26 kg CO₂ / liter 372 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 219.240 liter 3,26 kg CO₂ / liter 715 ton CO₂
Subtotaal 1.244 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 87.740 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 45,9 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 87.740 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit Bio-WKK (in gebruik tot 2021) Brandstof & warmte 125 GJ 25,8 kg CO₂ / GJ 3,23 ton CO₂
Subtotaal 49,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.293 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 56.625 km 0,195 kg CO₂ / km 11,0 ton CO₂
Kapitaalgoederen Overige CO2-bronnen 224.001 0,114 kg CO₂ / € 25,5 ton CO₂
Inkoop goederen en diensten Overige CO2-bronnen 6.048.380 0,107 kg CO₂ / € 647 ton CO₂
Productieafval Overige CO2-bronnen 160.272 0,384 kg CO₂ / € 61,5 ton CO₂
Subtotaal 745 ton CO₂