Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Roseboom - roseboom - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.325 m3 1,88 kg CO₂ / m3 17,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.351 liter 2,78 kg CO₂ / liter 17,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 13.073 liter 3,26 kg CO₂ / liter 42,6 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 17.022 liter 3,26 kg CO₂ / liter 55,5 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 40.903 liter 3,26 kg CO₂ / liter 133 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 246.069 liter 3,26 kg CO₂ / liter 803 ton CO₂
Subtotaal 1.070 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 90.302 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 50,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 90.302 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit Bio-WKK Brandstof & warmte 164 GJ 25,8 kg CO₂ / GJ 4,23 ton CO₂
Subtotaal 54,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.124 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 74.820 km 0,195 kg CO₂ / km 14,6 ton CO₂
Kapitaalgoederen Overige CO2-bronnen 740.726 0 kg CO₂ / € 0 ton CO₂
Inkoop goederen en diensten Overige CO2-bronnen 5.076.208 0 kg CO₂ / € 0 ton CO₂
Productieafval Overige CO2-bronnen 477.233 0 kg CO₂ / € 0 ton CO₂
Subtotaal 14,6 ton CO₂