Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Koekoek 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 25.719 m3 2,08 kg CO₂ / m3 53,5 ton CO₂
Subtotaal 53,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 105.173 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 48,0 ton CO₂
Subtotaal 48,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 101 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 166 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0496 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 166 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,113 ton CO₂
Subtotaal 0,162 ton CO₂