Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Koekoek 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 25.636 m3 2,09 kg CO₂ / m3 53,5 ton CO₂
Subtotaal 53,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 97.445 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 51,0 ton CO₂
Subtotaal 51,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 104 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.997 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,595 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.992 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,35 ton CO₂
Subtotaal 1,95 ton CO₂