Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Paree BV - 2017

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 12.053 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit 177.187 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 93,2 ton CO2
Waarvan groene stroom uit biomassa 70.875 kWh -0,337 kg CO₂ / kWh -23,9 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 106.312 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -55,9 ton CO2
Subtotaal 13,4 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 7.313 m3 1,89 kg CO₂ / m3 13,8 ton CO2
Subtotaal 13,8 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 634 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,189 ton CO2
Afvalwater 9,00 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,265 ton CO2
Subtotaal 0,454 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 5.256 personenkm 0,0610 kg CO₂ / personenkm 0,321 ton CO2
Fiets en lopen 41.548 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen 120.275 km 0,220 kg CO₂ / km 26,4 ton CO2
Bestelwagen 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Subtotaal 26,7 ton CO2
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 2.907 liter 2,74 kg CO₂ / liter 7,97 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) 470.157 km 0,291 kg CO₂ / km 137 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 113.135 liter 3,23 kg CO₂ / liter 365 ton CO2
Subtotaal 510 ton CO2
Goederenvervoer
Uitbesteed wegtransport (per ton km) 500 ton km 0,171 kg CO₂ / ton km 0,0853 ton CO2
Uitbesteed wegtransport (per pakket) 643 pakket 0,379 kg CO₂ / pakket 0,244 ton CO2
Subtotaal 0,329 ton CO2
Kantoorpapier
Papier zonder milieukeurmerk 0 A4 vel (80grams) 0,00604 kg CO₂ / A4 vel (80grams) 0 ton CO2
Papier met milieukeurmerk 1.200 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,45 ton CO2
Subtotaal 1,45 ton CO2
CO₂-uitstoot 566 ton CO2